8 de maig de 2014

Manyopla de cuina

Circumferència de 20 cm.